L’acceptació és el fruit de l’ÉSSER. És la mare de les virtuts humanes. És la confiança. És el fluir i la no resistència. És l’actitud del valent, del guerrer, del que decideix viure. És la consciència, la responsabilitat, el compromís amb un/a mateix/a. L’acceptació és l’actitud activa, creativa i positiva davant el que ÉS. És el deixar anar, el deixar anar el que no és. L’acceptació és el camí de reconciliació i integració. És el tornar a casa, l’AMOR a un/a mateix/a i a la vida. És tenir el coratge de VIURE. (davidgonzalez-psicoleg)