Simplement es tracta d’estar, estar present i que totes les nostres idees caiguin una a una per si mateixes. No fa falta cap esforç, simplement renunciar al control i deixar-se estar, deixar-se ser. Tan senzill i alhora, difícil com això.